A gyümölcs legjavát adjuk az egészséges és élvezetes élethez

Környezeti politika

A SIÓ-ECKES Kft. (és jogelődjei) siófoki telephelyén 1977 óta gyárt hazai alapanyagokból kiemelkedő minőségű gyümölcsleveket. Vállalatunk működésének alappillére az elérhető legjobb technika elvárásainak megfelelő, minimális környezeti hatásokat eredményező tevékenység folytatása.

Társaságunk társadalmi felelősségvállalásával és az etikai kódexünkben foglalt etikai alapelvek betartásával erősíteni kívánja munkatársaink, illetve a következő generációk környezettudatosságát.

Önkéntesen, céljaink megvalósítása érdekében vállaljuk, hogy siófoki telephelyünkön az EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési- és hitelesítési rendszert működtetjük, tevékenységeinket ennek szellemében végezzük.

Társaságunk célja, hogy a gyümölcslé gyártási tevékenység környezeti teljesítményét folyamatosan javítsa. Ennek érdekében a felhasznált erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk, valamint a gyártási tevékenységünk és termékeink életútja során keletkező hulladékok mennyiségét optimalizáljuk, környezetbarát kezelési lehetőségét elősegítjük.

A fenti környezeti célok teljesítése érdekében siófoki üzemünkben vállaljuk:

  • Vállalatunk stratégiai és operatív döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hozzuk meg.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiamegtakarításra.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk a tevékenységünk során keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálására, hulladéktípusonkénti gyűjtésére és újrahasznosításra átadott arányának növelésére.
  • Gondoskodunk az EMAS rendelet szerint kiépített környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer fenntartásáról és folyamatos fejlesztéséről.
  • A hatóságokkal, a környezetvédelem területén tevékenykedő civil szervezetekkel jó, kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolat kialakítására törekszünk.
  • Rendszeres oktatással és aktív kommunikációval elősegítjük környezeti politikánk, céljaink és eredményeink megismertetését munkatársainkkal, partnereinkkel.
  • Nyomon követjük a hazai környezetvédelmi jogszabályok változását és betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó előírásokat, törekszünk ezek túlteljesítésére is.

Vállalatunk környezetre gyakorolt hatásainak rendszeres ellenőrzésével és gyártási folyamataink folyamatos javító intézkedéseivel a rendkívüli eseményeket, környezetszennyezéseket is igyekszünk megelőzni, környezeti kockázatukat csökkenteni.

A SIÓ-ECKES Kft. környezeti politikája, környezetvédelmi nyilatkozata mind a munkatársak és a partnerek, mind a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

 

Siófok, 2017. szeptember 15.

 

Kovács Ágnes
ügyvezető igazgató