A gyümölcs legjavát adjuk az egészséges és élvezetes élethez

 
„Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program
2008-04-01 22:06:07

A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására. Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak.

A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit, egészséges fejlődését elősegítse és az iskolarendszer munkáját támogassa.

2008-ban a SIÓ a szociálisan is rászoruló családok gyermekeinek iskolakezdésében kíván segíteni.

A”Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a Sió-Eckes Kft., amelyeknek valóban komoly anyagi problémát jelent a tanévkezdés, termékeink fogyasztását talán meg sem engedhetik maguknak. Célunk, hogy e családok gyermekei cégünk segítségével iskolatáskához jussanak, ami feltétlenül szükséges tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterheli a családot.

Programunk célkitűzése, hogy országosan legalább 1000 iskolás kezdje meg a tanévet „Köszönjük, SIÓ!” iskolatáskával.

A 6-14 év közötti gyerekek a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák alapítványai a rászoruló diákokról rendelékezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért, valamint hogy az iskola jelenlegi diákjai iskolánként legalább 25 rajzzal mutassák be, ők hogyan tennék jobbá saját és társaik életét a SIÓ-val együtt.

További információ: a www.koszonjuksio.hu weboldalon.