A gyümölcs legjavát adjuk az egészséges és élvezetes élethez.

 

„Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság képzési programja”

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0244

 

Hazánkban a társadalomfejlődés centrikus problémájává vált az emberierőforrás-fejlesztés, a felnőttek folyamatos, rendszeres oktatása, képzése. Tapasztalhatjuk, hogy a felnőttképzés reneszánszát éli, jelenleg ez vált a gazdasági fejlődés egyik alapvető eszközévé. Hazánk egyik szinte kizárólagos erőforrás-tartaléka az emberi erőforrás, ezért rendkívül jelentős az oktatás és képzés által „gazdagított” humántőke. A gazdasági eredmények és a nehézségek egyaránt alátámasztják, hogy az európai fejlődés igényei megerősítik a „tudásalapú” társadalom szükségességét.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében társaságunk 46 555 927 Ft összegű támogatást nyert munkahelyi képzés megvalósítására.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) célja, hogy az emberi erőforrások minőségének javítása által hozzásegítse a munkavállalóakat szakmai tudásuk felfrissítéséhez, aktualizálásához, újabb szakmák elsajátításához, valamint informatikai és idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztéséhez.

Munkavállalóink 21 320 000 Ft értékben vehetnek részt szakmai, nyelvi, informatikai képzéseken.

A Sió ECKES Kft. vezetése – szem előtt tartva a hatékony időgazdálkodást – a munkatársak képzését jellemzően a cég székhelyére, telephelyére rendelte.

Vezetőképzéseken szerezhettek korszerű ismereteket munkatársaink, ahol felfrissíthették, aktualizálhatták meglévő tudásukat, tapasztalataikat az üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika, prezentációs technikák, illetve az egyéb stratégiai módszerek területén.

A napjainkra egyre inkább fokozódó világgazdasági verseny arra ösztönzi a gazdaság szereplőit, hogy versenyképességük megőrzése és javítása érdekében az emberi erőforrás potenciáljának markánsabb, a korábbinál szervezettebb és rendkívül aktív formában megvalósuló életen át tartó tanulás ideájával igyekezzenek piaci pozíciójukat biztosítani. Továbbá ezzel az is elérhető, hogy a társadalom nemkívánatos rétegződésének folyamata - a foglalkoztatottság növelésén keresztül- lelassuljon. A megszerzett objektív minősítéseken túl rendkívül fontos az életen át tartó tanulás eszméjében az a szubjektív tényező, amit a tanulás sikere, az ez által megváltozott életszemlélet és attitűd tükröz. Nem elhanyagolható összetevő, hogy ezen szubjektív tényezőknek akár generációkra kiható hatása is lehet.

Munkatársaink számítógép-felhasználói ismereteiket frissítették fel az információs és kommunikációs technikák tanfolyamon, így alkalmuk volt mélyebb jártasságot szerezni a hardver, szoftver fogalmáról, az operációs rendszerekről, táblázatkezelési funkciókat, képleteket, függvényeket ismerhettek meg.

Raktári dolgozóink OKJ-s targoncavezető szakképzésen vesznek részt.

Az életen át tartó tanulás egyik alapgondolata, hogy a résztvevők olyan tudás, ismeretanyag, információ birtokába jussanak, amelyet munkavégzésük, a mindennapi civil életük során azonnal tudjanak hasznosítani. Ugyanakkor fontos szem előtt tartandó alapelv az is, hogy a felnőtteket a már meglévő tapasztalataikra építve, azt kihasználva kell tanítani. E két gondolat összekapcsolásából jól látszik, hogy a folyamatos tanulásra mekkora szükség van, mind az egyén, mind pedig a társadalom szempontjából.

Dolgozóink munkaidőben vettek részt a képzéseken. Kieső munkabérüket is támogatta a projekt 15 868 927 Ft értékben.

Az élethosszig tartó tanulás a társadalom szempontjából a demokrácia fenntartásának alapvető eszköze. A folyamatos tanulás révén valósul meg az egyén adekvát reagálása a társadalmi, politikai és gazdasági változásokra. Ennek megfelelően el kell sajátítanunk a rendszeres tanulásra való képességet, hiszen nemcsak munkaerő-piaci helyzetünket határozza meg az ilyen irányú megújulásra való hajlamunk, hanem életünk minden területét is. Így hozzájárul önbecsülésünk növeléséhez, mind nagyobb mértékben megélhető függetlenségünkhöz, mellyel megteremthetjük önmagunk és családunk jólétének alapjait. A humántőkébe való befektetés tehát nemcsak egyéni, de össztársadalmi, összgazdasági érdek is egyben.

A már befejeződött képzéseken dolgozóink elérték a költségvetésben meghatározott megszerezhető minősítések számát, tehát összegezve eddigi eredményeinket, elmondható, hogy a Sió ECKES Kft. dolgozói igen jól tejesítettek TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0244 projektünk megvalósításában. Igyekezni fogunk, hogy versenyképességünk növelése érdekében minél hatékonyabban használjuk ki a támogatás adta lehetőségeket.


Controlling akadémia képzés


Kommunikációs képességfejlesztő tréning


Prezentáció képzés


Projektmenedzsment képzés


Stratégiai menedzsment képzés


Tárgyalástechnika képzés